Vývoj a konštrukcia

 

Z dôvodu komplexného zabezpečenia technických služieb zákazníkom firmy má firma vlastné konštrukčné oddelenie nástrojov, výrobných prípravkov a strojov, ktoré sú nevyhnutné pre plnenie požiadaviek zákazníkov. Spracúva technické návrhy lisovacích nástrojov (foriem) , prípravkov pre požadované výrobky na základe, ktorých sa zadáva ich výroba.

Výroba nástrojov prebieha externe, ako nakupovaná služba u vybratých dodávateľoch.

Programové vybavenie tohto oddelenia umožňuje elektronický prenos dát vo formátoch:
DWG, DXF, DWB, STEP, IGES, IPT, CATPART