Lisovňa

Pre výrobu našich výrobkov používame v 85% vstrekolisové stroje, ktorých výrobcami sú RIMM, DESMA, DIEFFENBACHER. Zvyšnú časť tvoria transferové stroje vlastnej výroby, alebo LVB. Lisovacie stroje sú umiestnené vo všetkých našich výrobných miestach. V našich závodoch máme nasledovné stroje:

Výrobca stroja
Typ Uzavierací tlak Počet Lokácia
RIMM Vstrekolis 160 ton 1 ks Slovensko
RIMM Vstrekolis 250 ton 3 ks Rusko
RIMM Vstrekolis 250 ton 3 ks Slovensko
RIMM Vstrekolis 450 ton 1 ks Slovensko
DESMA Vstrekolis 160 ton 2 ks Slovensko
DESMA Vstrekolis 250 ton 2 ks Slovensko
DESMA Vstrekolis 400 ton 1 ks Slovensko
MAPLAN Vstrekolis 300 ton 1 ks Slovensko
DIEFFENBACHER Transfer 400 ton 1 ks Slovensko
LVB Transfer 350 ton 1 ks Slovensko
LVB Transfer 150 ton 1 ks Slovensko
PROKES 270 Transfer 80 ton 2 ks Slovensko