Naša spoločnosť sa zaoberá výrobou precíznych gumových dielov tzn. výrobkov s vysokými nárokmi na presnosť rozmerov, výnimočnú funkčnosť a dlhodobú životnosť. Takmer celá výrobná produkcia je zameraná na dodávky dielov pre automobilový priemysel.

Špecializáciami firmy sú dodávky gumených častí do brzdových dielov.

Membrány brzdového posilňovača:                                                                                                Tesnenia brzdového valca:
brake_system_VAZ.jpg                brake_system_VAZ_sectional.jpg                                           Brzdov___valec_zadn__.jpg                                                                                            

 

Z ostatného sortimentu:

Silentbloky, priechodky pre káble a trubky, tesniace manžety, dorazy, tesnenia, vlnovce, atď. Gumové výrobky môžu byť spojené s kovom, plastom, textilom a fóliou.

pt609-1.jpg     pt410-1.jpg      pt620-5.jpg     PT 631_2.jpg      pt661-1.jpg      02 13 364-1.jpg    pt660-1.jpg

 

Spracovávaný materiál:

Všetky bežne známe kaučukové zmesi na báze NR, SBR, EPDM, NBR, HNBR, ACM, CR, ECO, VMQ, FVMQ, FKM a ďalšie. Materiály je možné mať vo všetkých farebných variantoch.

 

Technológie lisovania:

V našej spoločnosti môžeme hovoriť o troch základných technológiách vulkanizácie gumárenských zmesí, kde najdôležitejšími premennými veličinami sú teplota, čas a tlak. Bez týchto veličín, môže byť vulkanizácia nedostatočná pre konečný produkt.

CM - (compression moulding) tlakové lisovanie je technológia výroby, pri ktorej sa surová zmes vkladá priamo do odtlačku formy a pri zatvorení formy dochádza k tvarovaniu dielu a následnej vulkanizácii. Prebytočná zmes sa z formy vytlačí mimo formu.

TM - (transfer moulding) transferové lisovanie je technológia výroby, pri ktorej sa surová zmes transferuje z cylindrického zásobníka cez vtoky do formy a tak dochádza k vyplneniu odtlačku zmesou, kde sa následne zvulkanizuje. Materiál v cylindrickom zásobníku zostáva stále čerstvý, nakoľko je izolovaný od horúcej formy.

IM - (injection moulding) vstrekové lisovanie je technológia výroby, pri ktorej sa surová zmes automaticky naberá z balenia do šneku pomocou skrutky a následne sa dávkuje do vstrekovacej jednotky, ktorá pomocou kanálov na forme dopraví materiál do jednotlivých odtlačkov formy. V tomto prípade ide o najefektívnejšiu technológiu z pohľadu výkonnosti, keďže v prostredí šneku je možné hodnoty vstrekovanej zmesi ovplyvňovať rôznymi parametrami.